Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nadštandardné služby

Oblasť prevádzkových služieb:

 • upratovanie spoločných priestorov
 • zimná údržba
 • zabezpečovanie strážnej služby
 • starostlivosť o zeleň a interiérovú výbavu
 • starostlivosť o parkovacie plochy a ich čistenie
 • zabezpečenie informačnej služby

Oblasť technická:

 • zabezpečenie projektových prác
 • výkon inžinierskej činnosti pri rekonštrukciách, nadstavbách a vstavbách
 • zabezpečenie podkladov pre kúpu alebo predaj nehnuteľností
 • zabezpečenie bytových proti vandalizmu ( inštalácia kamier do vchodu popr. aj do výťahu)

Oblasť ekonomiky:

 • vypracovanie technicko-ekonomického vyhodnotenia využitia spoločných priestorov, vytváranie bytov, nebytových priestorov a reklám
 • spracovanie finančného plánu objektov, zabezpečenie financovania a jeho manažment
 • založenie ďalšieho samostatného účtu, kde sa kumulujú výhradne prostriedky fondu opráv a údržby

Oblasť právna:

 • uzatváranie zmlúv na prenájom priestorov na základe pokynov klienta
 • poskytnutie pomoci v otázkach nehnuteľností
 • Vypracovanie kúpno-predajných a nájomných zmlúv
 • spracovanie a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
 • obstaranie listín z katastra nehnuteľností ( výpis z LV, kópia katastrálnej mapy a pod.)
 • vybavenie znaleckého posudku na nehnuteľnosť
 • realitná činnosť
 • zastupovanie vlastníka pred súdom a správnymi orgánmi

Služby nadštandardných úkonov sú predmetom osobitnej fakturácie.
Po dohode je možné zabezpečiť aj iné neštandardné služby.