Aktuality

Oznam o zmene cien za dodávky vodného stočného a tepla

24.02.2011

 ByPo spol.s  r.o., správca Vášho bytového domu Vám oznamuje, že od 1.1.2011

 

Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. upravila cenu za vodné a stočné takto:
vodné:                                               0,85644 €/m3 s DPH

stočné:                                               1,01448 €/m3 s DPH
zrážková voda:                                    1,01448 € s DPH

CZT Ružomberok s.r.o. upravila cenu za dodané teplo takto:

Variabilná cena tepla:                           0,04766 €/kWh

Fixná cena tepla:                                 250,584 €/kW