Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Aktuality

Dôležité informácie k cenám elektriny a plynu 2023 pre domácnosti

13.01.2023

Vážený zákazník,

 

posledný deň roka 2022 rozhodol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o konečnej podobe účtov za elektrinu a plyn pre domácnosti v roku 2023. Schválené ceny pre plyn boli zároveň znížené mimoriadnymi opatreniami Vlády SR, ktoré majú totiž prednosť pred cenovými rozhodnutiami ÚRSO.

Pre domácnosti sa cena za dodávku elektriny zvýši priemerne o 5 %, pričom celková integrovaná cena elektriny (so všetkými poplatkami) narastie približne o 3 %.

Cena za dodávku plynu pre domácnosti narastie v roku 2023 o niečo viac ako pri elektrine, a to priemerne o 15 %, celková integrovaná cena plynu (so všetkými poplatkami) pre domácnosti o 16 %.

Zmena cien nevyžaduje žiadnu aktivitu z Vašej strany a prechod na nové ceny je pre Vás automatický. Zachované zostáva fakturačné obdobie aj termín zasielania vyúčtovacích faktúr. Zálohové platby budú upravované v čase pravidelného ročného vyúčtovania, keď sa nastavujú nové výšky záloh, automaticky prepočítané podľa spotreby energie za uplynulý rok a ceny. Avšak v prípade, že máte záujem si svoje zálohové platby navýšiť, môžete tak urobiť pohodlne, online, cez našu zákaznícku eZónu SSE.

Uvedené cenové nárasty elektriny a plynu v žiadnom prípade nezohľadňujú bezprecedentnú situáciu na trhu s energiami, ktorých sme boli svedkami v uplynulom roku. Ceny elektriny a plynu, ktoré platia pre domácnosti v tomto roku sú ovplyvnené výraznou pomocou štátu, ktorá chráni domácnosti pred vysokými trhovými cenami.

Povinnosť šetriť energiami síce domácnosti nemajú, ale v spotrebe energií sa musíme začať správať čo najrozumnejšie, zamýšľať sa nad dosahovaním úspor v domácnosti a postupne realizovať úsporné opatrenia. Pre našich zákazníkov sme pripravili množstvo rád a tipov, ako dosiahnuť úspory energií v domácnostiach, či už malými dennodennými opatreniami, ako aj investičnými aktivitami, ktorými vedia dosiahnuť výrazné úspory.

 

S pozdravom

 

Stredoslovenská energetika, a. s.