Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Aktuality

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

12.01.2022

Na základe oznámenia od Dispečingu prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná a.s. Vám oznamujeme v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. na nasledovných odberných miestach a časoch:

 

od: 08.02.2022 07:50 do: 08.02.2022 14:50

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3210396 EIC 24ZSS3210396000V

(Bystrická cesta 26, Ružomberok)

 

od: 08.02.2022 07:50 do: 08.02.2022 14:50

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3210401 EIC 24ZSS3210401000T

(Bystrická cesta 28, Ružomberok)

 

od: 08.02.2022 07:50 do: 08.02.2022 14:50

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3210404 EIC 24ZSS3210404000E

(Bystrická cesta 30, Ružomberok)

 

od: 08.02.2022 07:50 do: 08.02.2022 14:50

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3210407 EIC 24ZSS321040700AG

(Bystrická cesta 32, Ružomberok

 

od: 08.02.2022 07:50 do: 08.02.2022 14:50

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3210348 EIC 24ZSS3210348000E

(Bystrická cesta 36, Ružomberok)

 

od: 08.02.2022 07:50 do: 08.02.2022 14:50

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3210342 EIC 24ZSS32103420007

(Bystrická cesta 38, Ružomberok

 

od: 08.02.2022 07:50 do: 08.02.2022 14:50

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3210335 EIC 24ZSS3210335000Z

(Bystrická cesta 40, Ružomberok)

 

od: 08.02.2022 07:50 do: 08.02.2022 14:50

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3210333 EIC 24ZSS32103330008

(Bystrická cesta 42, Ružomberok)

 

od: 08.02.2022 07:50 do: 08.02.2022 14:50

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3210329 EIC 24ZSS3210329000L

(Bystrická cesta 44, Ružomberok)

 

od: 08.02.2022 07:50 do: 08.02.2022 14:50

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3210351 EIC 24ZSS32103510006

(Bystrická cesta 46, Ružomberok)

 

od: 08.02.2022 07:50 do: 08.02.2022 14:50

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3210345 EIC 24ZSS3210345000T

(Bystrická cesta 48, Ružomberok)

 

od: 08.02.2022 07:50 do: 08.02.2022 14:50

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3210339 EIC 24ZSS3210339000F

(Bystrická cesta 50, Ružomberok)

 

od: 08.02.2022 07:50 do: 08.02.2022 14:50

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3210418 EIC 24ZSS3210418000P

(Bystrická cesta 52, Ružomberok)

 

od: 08.02.2022 07:50 do: 08.02.2022 14:50

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3210422 EIC 24ZSS3210422000C

(Bystrická cesta 54, Ružomberok)

 

od: 09.02.2022 06:30 do: 09.02.2022 16:30

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3210569 EIC 24ZSS3210569000K

(Plavisko 4, Ružomberok)

 

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.