Aktuality

OZNAM SPOLOČNOSTI CZT Ružomberok, s.r.o. O ODSTÁVKE TÚV

18.06.2021

                                                                  O Z N A M spoločnosti CZT Ružomberok, s.r.o.

 

            Oznamujeme všetkým správcom BD a nebytových priestorov, firmám, inštitúciám, školám – tzn. všetkým dotknutým odberateľom teplej úžitkovej vody (TUV) z jednotlivých KOS napojených podzemným potrubím z oddeľovacej odovzdávacej tlakovej stanice tepla ( OST situovanej na ul. Dušana Makovického) v CZT Ružomberok, s.r.o., že v dňoch

                                                                  23.6.2021v čase od cca 7.00 hod - až 24.6.2021 do cca 21.00 hod

 

bude úplne odstavená dodávka teplej úžitkovej vody v KOS pre dotknutých odberateľov, z dôvodu vykonania plánovanej údržby na vonkajšom podzemnom horúco-vodnom  rozvode DN125 – pri ventilovej šachte A7 pri ulici Žilinská – Scota Viatora.

 

Týka sa bytových domov:

Liptovská 1-3-5-7, Ružomberok

Malé Tatry 18, Ružomberok

Malé Tatry 19, Ružomberok

Malé Tatry 25, Ružomberok

Malé Tatry 26, Ružomberok

Žilinská cesta 29-30, Ružomberok

Športová 3, Ružomberok

Športová 1, Ružomberok

Vajanského 8-10-12, Ružomberok

Kukučínova 5-6-7, Ružomberok

Š. Moyzesa 23-31, Ružomberok

Š. Moyzesa 20-22, Ružomberok

Veterná 5346, Ružomberok

Klačno 13, Ružomberok

 

 

Dodávka studenej vody, z dôvodu realizácie tejto opravy zo strany CZT Ružomberok, s.r.o., nebude v tomto termíne obmedzená.

                                                                                        

 

V Ružomberku dňa 17.6. 2021.