Aktuality

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE EE

17.03.2020

Vážený odberateľ,

 

 v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

oznamujeme,

 

že v termíne od: 20.03.2020 08:30:00 do: 20.03.2020 16:00:00

NEBUDE prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3066934 EIC 24ZSS306693400AG (Tichá 293, Ľubochňa) SSD, a.s. sa ospravedlňuje za stornovanie plánovanej odstávky. V nasledovnej správe Vám bude oznámený nový termín. Ďakujeme Vám za porozumenie.

 

že v termíne od: 24.03.2020 08:30:00 do: 24.03.2020 15:00:00

NEBUDE prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3212291 EIC 24ZSS3212291000A (Ž. Silbigera 6002, Ružomberok) SSD, a.s. sa ospravedlňuje za stornovanie plánovanej odstávky. V nasledovnej správe Vám bude oznámený nový termín. Ďakujeme Vám za porozumenie.

 

že v termíne od: 24.03.2020 08:30:00 do: 24.03.2020 15:00:00

NEBUDE prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3212287 EIC 24ZSS3212287000N (Ž. Silbigera 6001, Ružomberok) SSD, a.s. sa ospravedlňuje za stornovanie plánovanej odstávky. V nasledovnej správe Vám bude oznámený nový termín. Ďakujeme Vám za porozumenie.

 

že v termíne od: 24.03.2020 08:30:00 do: 24.03.2020 15:00:00

NEBUDE prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3212299 EIC 24ZSS32122990007 (Ž. Silbigera 6003, Ružomberok) SSD, a.s. sa ospravedlňuje za stornovanie plánovanej odstávky. V nasledovnej správe Vám bude oznámený nový termín. Ďakujeme Vám za porozumenie.

 

že v termíne od: 24.03.2020 08:30:00 do: 24.03.2020 15:00:00

NEBUDE prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3212267 EIC 24ZSS3212267000Z (Ž. Silbigera 6004, Ružomberok) SSD, a.s. sa ospravedlňuje za stornovanie plánovanej odstávky. V nasledovnej správe Vám bude oznámený nový termín. Ďakujeme Vám za porozumenie.

 

že v termíne od: 24.03.2020 08:30:00 do: 24.03.2020 15:00:00

NEBUDE prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3212274 EIC 24ZSS32122740007 (Ž. Silbigera 6005, Ružomberok) SSD, a.s. sa ospravedlňuje za stornovanie plánovanej odstávky. V nasledovnej správe Vám bude oznámený nový termín. Ďakujeme Vám za porozumenie.

 

že v termíne od: 24.03.2020 08:30:00 do: 24.03.2020 15:00:00

NEBUDE prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3212281 EIC 24ZSS3212281000G (Ž. Silbigera 6006, Ružomberok) SSD, a.s. sa ospravedlňuje za stornovanie plánovanej odstávky. V nasledovnej správe Vám bude oznámený nový termín. Ďakujeme Vám za porozumenie.

 

že v termíne od: 20.03.2020 08:30:00 do: 20.03.2020 16:00:00

NEBUDE prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 4514380 EIC 24ZSS4514380000V (Kollárova 286, Ľubochňa) SSD, a.s. sa ospravedlňuje za stornovanie plánovanej odstávky. V nasledovnej správe Vám bude oznámený nový termín. Ďakujeme Vám za porozumenie.

 

že v termíne od: 27.03.2020 08:30:00 do: 27.03.2020 14:30:00

NEBUDE prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3212742 EIC 24ZSS32127420000 (Turík 78, Turík) SSD, a.s. sa ospravedlňuje za stornovanie plánovanej odstávky. V nasledovnej správe Vám bude oznámený nový termín. Ďakujeme Vám za porozumenie.

 

Dispečing prevádzkovateľa

distribučnej sústavy

Stredoslovenská distribučná, a.s.

 

V prípade ďaľších dotazov kontaktujte prevadzkovatel@ssd.sk