Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Aktuality

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE EE

17.03.2020


Vážený odberateľ,

 

 v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 oznamujeme,

 

že v termíne od: 24.04.2020 08:30 do: 24.04.2020 14:30

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3212371 EIC 24ZSS3212371000F (Malé Tatry 19, Ružomberok) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.


že v termíne od: 24.04.2020 08:30 do: 24.04.2020 14:30

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3212387 EIC 24ZSS3212387000G (Malé Tatry 26, Ružomberok) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.


že v termíne od: 24.04.2020 08:30 do: 24.04.2020 14:30

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3212384 EIC 24ZSS3212384000V (Malé Tatry 25, Ružomberok) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.


že v termíne od: 24.04.2020 08:30 do: 24.04.2020 14:30

 bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3212367 EIC 24ZSS3212367000S (Malé Tatry 17, Ružomberok) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.


že v termíne od: 24.04.2020 08:30 do: 24.04.2020 14:30

 bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3212369 EIC 24ZSS3212369000I (Malé Tatry 18, Ružomberok) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.


Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

 

Dispečing prevádzkovateľa

distribučnej sústavy

Stredoslovenská distribučná, a.s.

 

V prípade ďaľších dotazov kontaktujte prevadzkovatel@ssd.sk