Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Aktuality

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

16.12.2019

Vážený odberateľ,

 

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s.

 

 oznamujeme, že

 

v termíne od: 04.02.2020 08:00 do: 04.02.2020 15:30

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. v bytových domoch

      ·         Rybárpoľská 4, Ružomberok

·         Rybárpoľská 6, Ružomberok

·         Rybárpoľská 8, Ružomberok

·         Rybárpoľská 8, Ružomberok

·         Rybárpoľská 9, Ružomberok

·         Rybárpoľská 11, Ružomberok

·         Rybárpoľská 21, Ružomberok

·         Rybárpoľská 29, Ružomberok

 

 

v termíne od: 28.01.2020 08:30 do: 28.01.2020 15:30

bude prerušená distribúcia elektriny 004 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

     ·         Poľná 47, Ružomberok

  

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.