Aktuality

Oznam pre nájomníkov Mestských bytov.

16.03.2016

Správca mestských bytov spoločnosť ByPo spol. s r.o. týmto oznamuje všetkým nájomníkom Mestských bytov, že nové nájomné zmluvy sa budú podpisovať v sídle správcu v termíne od 21.03.2016 do 31.03.2016.

Vyzývame všetkých nájomníkov, aby sa v tomto termíne dostavili k podpisu nájomnej zmluvy.