Aktuality

Zmena výšky príspevku do FPÚaO

13.08.2010

Vážení vlastníci,

Novela zákona okrem iného rieši nový spôsob rozpočítavania príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv (FPÚaO).

Dňa 01. 04. 2010 vstúpila do platnosti novela zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Novela zákona okrem iného upravuje spôsob rozpočítavanie príspevkov do fondu opráv, údržby a opráv to nasledovne:

Ak je súčasťou bytu balkón, lodžia alebo terasa, pre účely tvorby fondu prevádzky, údržby  a opráv domu sa zarátava do veľkosti spoluvlastníckeho podielu 25% z podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy.