Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Aktuality

Štátny fond zvyšuje pre rok 2015 rozpočet

12.03.2015

24.02.2015

ZMENA ROZPOČTU ŠFRB

Rada Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) pod vedením jej predsedu a štátneho tajomníka Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) Františka Palka na svojom dnešnom (24.2.2015) mimoriadnom rokovaní schválila navýšenie rozpočtu ŠFRB o ďalšie finančné prostriedky z projektu JESSICA II vo výške 103 540 000,- EUR, ide o dočerpávanie voľných alokácií z európskych štrukturálnych fondov z programového obdobia 2007-2013. Uvedené financie sa použijú na obnovu bytových domov vo forme zateplenia, odstránenia systémových porúch, výmenu výťahov, výmenu spoločných rozvodov, vybudovanie bezbariérových prístupov. Navýšením rozpočtu, ŠFRB podporí obnovu ďalších 22 000 bytových jednotiek. Rozpočet ŠFRB bude zvýšený aj o zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov a to vo výške 14 532 774,- EUR. Celkovo sa tak rozpočet ŠFRB pre rok 2015 navýši z pôvodných 174 500 000,- EUR o sumu 118 072 774,- EUR, čo predstavuje konečnú sumu v hodnote 292 572 774 ,- EUR. Rada ŠFRB doporučila ministrovi dopravy výstavby a regionálneho rozvoja predložiť uvedený materiál na schválenie vláde. Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky a zefektívnenia existujúceho systému podpory bývania, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Slúži najmä na vytváranie výhodných podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a využitie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.