Aktuality

WebDOMUS

11.11.2013

WebDOMUS

 

Máte prístup k internetu doma, v práci alebo navštevujete internetovú kaviareň? Viete o tom, že na webstránke spoločnosti www.spoby.sk získate prostredníctvom bezplatnej služby WebDomus kedykoľvek prístup k databáze informácií a finančných údajov o vašom byte a dome? Čítajte ďalej, ako sa k nim dostať.

 


 

„WebDomus je niečo ako internetbanking, cez ktorý klient sleduje údaje o predpisoch, platbách, vyúčtovaní, opravách domu a pod...“ WebDomus je personalizovaný informačný nástroj, umožňujúci kontrolu hospodárenia s peňažnými prostriedkami vlastníkov a bytového domu. Je prístupný iba pre našich klientov a Spokojné bývanie ho poskytuje bezplatne. V reálnom čase každému vlastníkovi zobrazí informácie o jeho byte a bytovom dome. Ušetríte nielen svoj čas, ale hlavne kedykoľvek získate informácie o platbách vášho domu a bytu, pre ktoré už nemusíte telefonovať či chodiť osobne do našej spoločnosti. Prístup k údajom má štandardné zabezpečenie pomocou prístupového mena a hesla. Služba WebDomus a jej jednotlivé formuláre sú priamym výstupom z centrálneho programu DOMUS, v ktorom naša spoločnosť eviduje a účtuje hospodárenie s financiami na účtoch jednotlivých domov.

Vo WebDomuse nájdete tieto formuláre:
  • Analýza platieb za byt
  • Zástupcovia vlastníkov a iní funkcionári v dome
  • Náklady vášho domu
  • Predpis v aktuálnom roku za byt
  • Vyúčtovanie služieb za byt
  • Stav nedoplatkov v dome
  • Zostatky na účtoch domu
  • Čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv

 WebDOMUS

http://www.spoby.sk/dokument/9_39_WebDomus.pdf