Aktuality

Výťahy v obytných domoch dosluhujú

21.02.2013

 

Výťahy v obytných domoch postupne dosluhujú


Mgr. Tomáš Laurinec, Zdroj: Verlag Dashöfer

 

 

Nielen na Slovensku sa teda stretávame s otázkami o ich bezpečnosti. Jedným z problémov môže byť fakt, že žiadny predpis nenúti prevádzkovateľa výťahu (spravidla správcu bytovky, spoločenstvo vlastníkov alebo bytové družstvo) odstrániť na náklady vlastníkov nedostatky. V prípade splnenia podmienok starej technickej normy, ktorá bola v čase, keď boli výťahy uvedené do prevádzky platná, dostane od Technickej inšpekcie povolenie na ďalších 6 rokov používania. Tým pádom nie je na majiteľov bytov vyvíjaný tlak a nemajú dôvod výťahy opravovať.

 

Výťahy používame denne pričom ani netušíme, že viac ako polovica z nich nevyhovuje platným normám. Zdá sa, že prevádzkovateľov toto riziko akosi netrápi a čoraz častejšie plátajú závady namiesto toho, aby výťahy kompletne vymenili. Spoločenstvá vlastníkov riešia v súčasnosti predovšetkým zatepľovanie a na výťahy sa akosi pozabúda. EÚ síce vydala nariadenie na obnovu výťahov, avšak toto má len odporúčací charakter. Treba však upozorniť aj na to, že zodpovednosť nesie nulová pomoc štátu a takisto aj vysoké náklady na ich výmenu. Problémom sú tradične financie. Iba obyčajná výmena trakčného kolesa sa v súčasnosti pohybuje v cene do 1000 EUR.

 

Výťahy majú okolo 30 - 40 rokov, pričom projektovaná doba životnosti bola pôvodne 15-25 rokov. Niektoré z nich teda prekročili svoju životnosť aj dvojnásobne. Ich poruchovosť však prudko narastá a je nevyhnutné s tým niečo začať robiť. Čím je výťah starší, tým je kazovejší a môže nás nepríjemne prekvapiť. Ak sa výťah pravidelne kontroluje revíznym technikom pádu kabíny sa nemusíme báť.

 

Výťahy, v ktorých absentujú ochranné dvierka môžu človeka zachytiť a spôsobiť mu zranenia. Nebezpečenstvo predstavujú takisto aj vstupné dvere do šachty, ktoré u starších modelov dokážu otvoriť aj deti. Viceprezidentka združenia spoločenstiev vlastníkov bytov - Otília Leskovská je presvedčená, že k výmene výťahov a k rozsiahlym rekonštrukciám možno za 2-3 roky dospeje legislatíva, ktorá to nariadi. Cenu modernizácie alebo výmeny existujúceho výťahu znáša majiteľ budovy resp. vlastníci bytov. Nový výťah musí byť z plechu a nesmie v ňom chýbať komunikačné zariadenie, takýto „špás“ však stojí viac ako 30 000 EUR.

 

Otázne teda je kde vlastníci bytov zoberú peniaze na tak nákladnú výmenu, keďže väčšina z nich si už vzala úvery na takisto nákladné zatepľovanie bytových domov. Napriek mnohým nedostatkom sa však naše výťahy pravidelne kontrolujú a žiadna tragédia by hroziť nemala. V prípade podozrenia z mechanických chýb je potrebné okamžite kontaktovať správcu domu, ktorý ma na starosti revízie a opravy.