Aktuality

Pokladňa - pozor zmena!

09.07.2012

Oznamujeme všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov a nájomníkom, že od dňa 16. júla 2012 dochádza k zmene fungovania pokladne.

 

 Pokladničné  hodiny 

PONDELOK                      od 11.30 hod. do 15.00 hod.          č. dverí 603

 UTOROK                        od   8.00 hod. do 11.00 hod.          č. dverí 603

 STREDA                        od 11.30 hod. do 15.00 hod.           č. dverí 601

 ŠTVRTOK                      od   8.00 hod. do 11.00 hod.          č. dverí 601

 PIATOK                                  zatvorená

  

V prípade, že máte záujem o platbu nájomného, resp. zálohových platieb spojených s užívaním bytu, môžete tak urobiť aj mimo pokladničných hodín a to priamo vkladom na účet bytového domu. Bližšie informácie Vám poskytnú p. Vyšná, p. Hrnčiarová, resp. p. Moravčíková.